Szkolenie Zoom: prowadzenie szkoleń, spotkań i pracy zdalnej – online